Τι διαφορά έχουν οι βέργες Γ από ένα εκκρεμές;

Το εκκρεμές μπορεί να λειτουργήσει σε μεγαλύτερο πεδίο και σε περισσότερα θέματα ανίχνευσης.

× Βοήθεια με το WhatsApp