Υπηρεσίες

  • Δωρεάν έλεγχος

Μπορείτε να μας στείλετε το μηχάνημά σας για δωρεάν έλεγχο καλής λειτουργίας. Η αποστολή και παραλαβή γίνεται με ταχυμεταφορική με δική σας χρέωση.

  • Δωρεάν εκπαίδευση & τηλεφωνική υποστήριξη

Με την αγορά ανιχνευτή από το κατάστημά μας, παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση και τηλεφωνική υποστήριξη.

  • Δωρεάν μαθήματα ραβδοσκοπίας

Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα ραδιαισθησίας – ραβδοσκοπίας με την αγορά βεργών και εκκρεμών.

× Βοήθεια με το WhatsApp