Φυσική Ραβδοσκοπία

Όχι απαραίτητα. Είναι αναλόγως τον τρόπο που ψάχνουμε. Η τεχνική που κρατάμε κάτι αντίστοιχο στο χέρι μας για να το ανιχνεύσουμε λέγεται τεχνική με μάρτυρα.

Όχι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πλήθος άλλες ανιχνεύσεις, όπως εντοπισμός νερού, χαμένων αντικειμένων, αναζήτηση πεδίων στο χώρο ή στο σώμα, κτλ

Το εκκρεμές μπορεί να λειτουργήσει σε μεγαλύτερο πεδίο και σε περισσότερα θέματα ανίχνευσης.

× Βοήθεια με το WhatsApp