Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας. Για χρονικό διάστημα όπως αναγράφεται.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προέρχονται από κακή χρήση, αμέλεια, χτυπήματα, διαρροή ή καταστροφή μπαταριών.
Οι μπαταρίες, τα ακουστικά και οι τσάντες μεταφοράς και τα κάθε μορφής δώρα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το σημείο επισκευής βαρύνουν τον κάτοχο του μηχανήματος και η μεταφορά γίνεται με ευθύνη του.

Μετά την αγορά του μηχανήματος παρέχουμε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη στον κάτοχο και πλήρες σέρβις.

× Βοήθεια με το WhatsApp