Αν θέλω να ψάξω για χρυσές λίρες, ο ανιχνευτής αποστάσεως θα τις εντοπίσει αν βρίσκονται μέσα σε μεταλλικό κουτί;

Θα τις εντοπίσει κανονικά.

× Βοήθεια με το WhatsApp