Ανιχνευτής αποστάσεως

Όλες οι σειρές της Terra Gold διαθέτουν σημάνσεις υγείας και ασφάλειας και μπορείτε να τα χρησιμοποιείται άφοβα.

Όχι, χρειάζετε να το κρατάει ένας χειριστής.

Η καθημερινή ενασχόληση αυξάνει τα επίπεδα. Η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση και οι καλές συνήθειες.

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας στο σώμα του. Όσο πιο ευαίσθητος είναι κάποιος, τόσο καλύτερα, γρηγορότερα και από πολύ μακριά θα ανιχνεύει τους στόχους.

Θα τις εντοπίσει κανονικά.

× Βοήθεια με το WhatsApp