Ανιχνευτής με δίσκο

Ναι, αν είναι μικρός στόχος μας δείχνει το βάθος στην οθόνη του ανιχνευτή 30-40 εκατοστά ανάλογα το μοντέλο και αν είναι μεγάλος στόχος, τότε το υπολογίζουμε ενδεικτικά (εμπειρικά) ως ποσοστό επί του μεγέθους του

Ναι με τη λειτουργία pin point. Περνώντας τον σταυρωτά, με τον ήχο καταλαβαίνουμε το μέγεθός του (μήκος-πλάτος)

Χρησιμοποιείται για ακριβή εντοπισμό του στόχου.

Ναι φυσικά

Ανιχνεύει στόχους σε αρκετά μεγάλο βάθος χωρίς διαχωρισμό και χωρίς να πιάνει μικρά σκουπίδια ή μικρούς στόχους. Δεν θα πιάσει ένα καρφί ή ένα κάλυκα ή μια μεμονωμένη λίρα, αλλά θα βρει το μεταλλικό κιβώτιο σε μεγάλο βάθος.

Όσο πιο μικρό μέγεθος έχει, τόσο μικρότερους στόχους μπορεί να ανιχνεύσει, αλλά δεν θα έχει βάθος και όσο πιο μεγάλο μέγεθος δίσκου έχει θα πηγαίνει σε βάθος, αλλά δεν θα πιάνει μικρούς στόχους. Στα σετ των ανιχνευτών έχει επιλεγεί ο καλύτερος δίσκος.

Είναι οι επιλογές διαχωρισμού (απόρριψης ανεπιθύμητων στόχων). Συνήθως όλοι οι ανιχνευτές διαθέτουν τα προγράμματα ALL METAL (χωρίς διαχωρισμό) και COIN (Νομίσματα) και πρόγραμμα CUSTOM στο οποίο φτιάχνουμε το δικό μας.

Μετά την ανίχνευση μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ανιχνεύσαμε και σε κάποιες περιπτώσεις να ανιχνεύουμε πιο γρήγορα σε περιοχές με μεταλλικά σκουπίδια.

Αν τις λίρες τις είχαν τοποθετήσει σε σιδερένιο ή χάλκινο κουτί πριν τις θάψουν, τότε ο ανιχνευτής με δίσκο δεν θα τις βρει. Σοφότερο είναι ο ανιχνευτής να μπορεί να ανιχνεύει όλα τα μέταλλα.

Μπορείτε να βάλετε αγγελία πώλησης μεταχειρισμένου την ομάδα μας στο facebook Αγγελίες ανιχνευτών μετάλλων.

× Βοήθεια με το WhatsApp