Τρέχουσες τιμές μετάλλων

Τρέχουσες τιμές μετάλλων διεθνούς αγοράς σε ευρώ 24ωρης βάσης on-line
Χρυσός σε ευρώ ανά κιλό Χρυσός σε ευρώ ανά ουγκιά
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
   
Άργυρος σε ευρώ ανά κιλό Άργυρος σε ευρώ ανά ουγκιά
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
   
   
1 ουγκιά troy (ozt) (για πολύτιμα μέταλλα, πετράδια και πυρίτιδα) ισούται με 31,1 γραμμάρια
1 ουγκιά (oz) (γενικά) ισούται με 28,35 γραμμάρια
× Βοήθεια με το WhatsApp