Πως ψάχνουμε

Αναζητούμε έναν θησαυρό πρώτα με μηχάνημα αποστάσεως ή με φυσική ραβδοσκοπία (βέργες Γ/εκκρεμές) και μόλις εντοπίσουμε το σημείο, ερευνούμε με ανιχνευτή δίσκου (κάθετο). Επιπλέον αν διαθέτουμε και γεωφυσικό μηχάνημα, ανιχνεύουμε στο τέλος και με αυτό.

× Βοήθεια με το WhatsApp