Τότε γιατί χρειάζεται ο διαχωρισμός μετάλλων στον  ανιχνευτή μας;

Μετά την ανίχνευση μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ανιχνεύσαμε και σε κάποιες περιπτώσεις να ανιχνεύουμε πιο γρήγορα σε περιοχές με μεταλλικά σκουπίδια.

× Βοήθεια με το WhatsApp