Τι είναι τα έτοιμα προγράμματα ανίχνευσης;

Είναι οι επιλογές διαχωρισμού (απόρριψης ανεπιθύμητων στόχων). Συνήθως όλοι οι ανιχνευτές διαθέτουν τα προγράμματα ALL METAL (χωρίς διαχωρισμό) και COIN (Νομίσματα) και πρόγραμμα CUSTOM στο οποίο φτιάχνουμε το δικό μας.

× Βοήθεια με το WhatsApp