Τι είναι ο κιβωτιοεντοπιστής (2-BOX);

Ανιχνεύει στόχους σε αρκετά μεγάλο βάθος χωρίς διαχωρισμό και χωρίς να πιάνει μικρά σκουπίδια ή μικρούς στόχους. Δεν θα πιάσει ένα καρφί ή ένα κάλυκα ή μια μεμονωμένη λίρα, αλλά θα βρει το μεταλλικό κιβώτιο σε μεγάλο βάθος.

× Βοήθεια με το WhatsApp