Τι είναι η λειτουργία εξισορρόπησης εδάφους (ground balance);

Είναι μία λειτουργία που βοηθάει στην απόρριψη των μεταλλευμάτων, ώστε να χτυπάει τους στόχους και όχι το έδαφος. Συνήθως τη διαθέτουν ανιχνευτές μεσαίας ή μεγάλης κατηγορίας.

× Βοήθεια με το WhatsApp