Θα πρέπει να κρατάω κάτι στο χέρι μου για να μπορώ να το ανιχνεύσω;

Όχι απαραίτητα. Είναι αναλόγως τον τρόπο που ψάχνουμε. Η τεχνική που κρατάμε κάτι αντίστοιχο στο χέρι μας για να το ανιχνεύσουμε λέγεται τεχνική με μάρτυρα.

× Βοήθεια με το WhatsApp