Πόσο καιρό κάνει για να βγει η άδεια;

Συνήθως 3 μήνες για την άδεια ανίχνευσης και από 7 μήνες και πάνω για την άδεια εκσκαφής. Ενδέχεται να απορριφθεί η αίτησή σας, αν δεν καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις. Υπολογίστε συν 1 μήνα ακόμη αν στείλετε σήμερα τα έγγραφα για την δήλωσή του.

× Βοήθεια με το WhatsApp