Πως βγάζω άδεια εκσκαφής;

Κάνετε αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία του νομού δηλώνοντας με χάρτη που θέλετε να σκάψετε.
Έχει κάποιο μικρό κόστος.
Στην άδεια μπορεί να συμμετέχουν όσα άτομα θέλετε.
Ενδεχομένως να οριστεί κάποιο ποσό ως εγγύηση αποκατάστασης του χώρου εκσκαφής (κατάθεση στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων).

Για να εκδοθεί μπορεί να περάσουν 7 μήνες ή περισσότερο. Ισχύει για 1 ημέρα και αν θέλετε αιτήστε παρατάσεις.
Στην εκσκαφή είναι παρόντα άτομα από κρατικές Υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Κτηματική, Αστυνομία, κτλ).
Αν βρεθεί θησαυρός (χρυσές λίρες), καταμετράται από την επιτροπή και παίρνετε γραπτή βεβαίωση.

Δικαιούστε το 50% στο τρέχων νόμισμα (ευρώ).× Βοήθεια με το WhatsApp