Πως βγάζω άδεια ανίχνευσης;

Μετά την αποστολή του Δελτίου Κατοχής και παραλαβής της απάντησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι έχετε καταχωρηθεί στο Μητρώο Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλων, συμπληρώνεται την ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, μία υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποινικό σας μητρώο (τα έγγραφα σας τα αποστέλλουμε μαζί με τον ανιχνευτή), καθώς και χάρτες με σημειωμένες τις περιοχές που θέλετε να ψάξετε. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 10 περιοχές του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Συμβουλευτείτε το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο μην τυχόν στην περιοχή που θέλετε να ψάξετε υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Για βοήθεια απευθυνθείτε σε τοπογράφο.
Για κάθε νομό αιτείστε ξεχωριστή άδεια και απευθύνεστε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του νομού σας.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα άτομα στην άδεια ανίχνευσης.
Ισχύει για 1 έτος. Πριν την λήξη του έτους κάνετε ανανέωση, γιατί αν λήξει θα πρέπει να ξαναγίνει όλη η διαδικασία από την αρχή. Στη διάρκειά της μπορείτε να προσθέσετε νέους ανιχνευτές μετάλλων (με αντίστοιχα νέα Δελτία Κατοχής).

Μόλις λάβετε την Άδεια Ανίχνευσης (ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ) μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε. Κάθε φορά που θέλετε να ψάξετε θα επικοινωνείτε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία του νομού σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία εκσκαφής. Αν θέλετε να σκάψετε πρέπει να αιτηθείτε Άδεια εκσκαφής (3ο βήμα)

Εθνικό κτηματολόγιο: https://www.ktimatologio.gr
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο: https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: https://www.culture.gov.gr τηλέφωνο για πληροφορίες: 210 323 8877 email dtppa@colture.gr

× Βοήθεια με το WhatsApp