Πως δηλώνω τον ανιχνευτή μου; Τι είναι η άδεια κατοχής;

Με την αγορά του ανιχνευτή σας αποστέλλουμε συμπληρωμένο το Δελτίο Κατοχής καθώς και τη διαδικασία αποστολής του στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με το Δελτίο δηλώνεται ότι είστε ο κάτοχος του ανιχνευτή. Μπορούν να μπουν όσα ονόματα είναι και οι κάτοχοι του ανιχνευτή.
Είναι το 1ο βήμα για να βγάλετε άδεια ανίχνευσης μιας περιοχής.

× Βοήθεια με το WhatsApp