Οι βέργες Γ ή το εκκρεμές, είναι μόνο για ανίχνευση θησαυρών;

Όχι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πλήθος άλλες ανιχνεύσεις, όπως εντοπισμός νερού, χαμένων αντικειμένων, αναζήτηση πεδίων στο χώρο ή στο σώμα, κτλ

× Βοήθεια με το WhatsApp