Εγώ θέλω να ψάξω για χρυσές λίρες, οπότε θέλω ο ανιχνευτής με δίσκο να «χτυπάει» μόνο σε χρυσό

Αν τις λίρες τις είχαν τοποθετήσει σε σιδερένιο ή χάλκινο κουτί πριν τις θάψουν, τότε ο ανιχνευτής με δίσκο δεν θα τις βρει. Σοφότερο είναι ο ανιχνευτής να μπορεί να ανιχνεύει όλα τα μέταλλα.

× Βοήθεια με το WhatsApp