Μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος του στόχου;

Ναι, αν είναι μικρός στόχος μας δείχνει το βάθος στην οθόνη του ανιχνευτή 30-40 εκατοστά ανάλογα το μοντέλο και αν είναι μεγάλος στόχος, τότε το υπολογίζουμε ενδεικτικά (εμπειρικά) ως ποσοστό επί του μεγέθους του

× Βοήθεια με το WhatsApp